Korna

 

På Gannor Gård finns tre koraser:

 

Jerseykor, de är lite mindre än andra, snälla, kloka och lite envisa.

 

Holstein, de svartvita, har vi flest av, kanske mest för att vi gillar dem.

 

SRB, de bruna, finns endast några få men mjölkar de och försvarar sin plats får de vara kvar.